Van Lang Vietnamese Shool Oregon Van Lang Vietnamese Shool Oregon Van Lang Vietnamese Shool Oregon Van Lang Vietnamese Shool Oregon Van Lang Vietnamese Shool Oregon Van Lang Vietnamese Shool Oregon
Van Lang Vietnamese Shool Oregon Van Lang Vietnamese Shool Oregon Van Lang Vietnamese Shool Oregon Van Lang Vietnamese Shool Oregon Van Lang Vietnamese Shool Oregon Van Lang Vietnamese Shool OregonMedal
Chủ Nhật ngày 27/11/2016 Lễ Tạ Ơn - Thanksgiving Nghỉ học - No school
Medal
Chủ Nhật ngày 25/12/2016 Nghỉ Mùa Đông - Winterbreak Nghỉ học - No school
Medal
Chủ Nhật ngày 1/1/2017 Tết Dương Lịch - New Year Nghỉ học - No school


Chủ Nhật ngày 11/9/2016 Ngày Khai Giảng First Day of School Niên học (School Year) 2016-2017Medal

Danh Sách Các Em Học Sinh


Giỏi được thưởng


Từ hạng 1 đến hạng 5


Niên Khóa 2015 - 2016
Medal

Danh Sách Các Em Học Sinh


Được thưởng khuyến khích


Honorable mention


Niên Khóa 2015 - 2016
Medal

Danh Sách Các Em Học Sinh


Được thưởng khuyến khích


Most improved


Niên Khóa 2015 - 2016
Medal

Danh Sách Các Em Học Sinh


Được thưởng Chuyên cần


Attendance


Niên Khóa 2015 - 2016