Van Lang Vietnamese Shool Oregon Van Lang Vietnamese Shool Oregon Van Lang Vietnamese Shool Oregon Van Lang Vietnamese Shool Oregon Van Lang Vietnamese Shool Oregon Van Lang Vietnamese Shool Oregon
Van Lang Vietnamese Shool Oregon Van Lang Vietnamese Shool Oregon Van Lang Vietnamese Shool Oregon Van Lang Vietnamese Shool Oregon Van Lang Vietnamese Shool Oregon Van Lang Vietnamese Shool Oregon
welcome image1

XIN CHÀO!

Trên tinh thần duy trì nền văn hóa ngàn năm của tổ quốc Việt Nam trên đất nước Hoa Kỳ mà biểu hiện chung là ngôn ngữ và phong tục tập quán, trường VNVL được thành lập với mục tiêu là giảng dạy chương trình Việt ngữ phổ thông sơ cấp cho các em học sinh Việt Nam tại thành phố Portland và các vùng phụ cận. Trên cơ sở đó, trường cố gắng giúp cho các em hiểu biết ít nhiều về ngôn ngữ, văn học nghệ thuật Việt Nam, mong mỏi hun đúc cho các em có tâm hồn, cách suy nghĩ và lễ nghĩa của một người Việt, xây dựng các em thành những cơ sở vững chắc cho nền tảng gia đình trong tương lai để làm vững mạnh cộng đồng Việt nam tại Hoa Kỳ. Dựa trên mục tiêu đó phương hướng hoạt động của Trường VNVL hoàn toàn tập trung về văn hóa và xã hội, và không bị chi phối bởi bất cứ tôn giáo hay đảng phái chính trị nào.